Zakupy odzieży BHP

odziez bhp

Odzież BHP jest elementem stroju, który jest niezbędny w wielu branżach. Jego głównym celem jest ochrona pracownika przed zagrażającymi mu niebezpieczeństwami.

Odzież ochronna występująca na rynku

Na chwilę obecną rynek zajmujący się bezpieczeństwem pracownika ze względu na odzież którą nosi jest bardzo bogaty. Okazuje się mianowicie, że odzież BHP występuje w wielu opcjach. Pracownik ma możliwość zabezpieczenia się od stóp do głów.

Ubranie ochronne lub robocze jest jednym z najpopularniejszych elementów garderoby pracowniczej. Do elementów takich zalicza się spodnie, koszulę lub bluzę. Odzież tego typu ma chronić pracownika przed uderzeniami, a także substancjami chemicznymi. Jest to szczególnie ważne w branżach, w których istnieje prawdopodobieństwo poniesienia przez pracownika ran Wynikających z charakteru pracy. Na ubrania ochronne składają się również elementy odzieży wierzchniej. Zalicza się do nich kurtki ochronne, a także bezrękawniki. Ten typ odzieży nie jest noszony przez cały rok. W okresie letnim bardzo często odkładany jest na bok.

Rękawice ochronne lub robocze są kolejną częścią garderoby, która chroni pracownika. Jej zadaniem nie jest ochrona tylko dłoni ale również i nadgarstków. Rękawice ochronne są szczególnie ważne w przypadku zawodów których ma się do czynienia z substancjami chemicznymi. Dzięki nim istnieje mniejsze ryzyko poparzenia się żrącymi substancjami.

Buty ochronne i robocze to elementy, które powszechnie są stosowane w zakładach pracy. Są to najczęściej miejsca, w których dochodzi do produkcji lub też ma się do czynienia z substancjami chemicznymi. Jednym słowem są to wszystkie te zakłady prace, gdzie na pracownika czyha jakieś niebezpieczeństwo. Zadaniem butów ochronnych jest ochrona stóp i dolnej części nóg.

Odzież ochronna dla pracownika

Pracodawca jest zobligowany do tego, aby jego pracownik posiadał odzież BHP. Jest to o tyle ważne, że to pracodawca odpowiada za dopełnienie tego obowiązku. Najczęściej więc decydują się oni na to, aby samodzielnie zaopatrzyć pracownika w odpowiednią odzież ochronną. Raz na jakiś czas pracodawca przekazuje swojemu pracownikowi taką odzież. Istnieje też druga droga, która mówi o tym, że pracodawca przekazuje stosowne środki finansowe na zakup tego typu odzieży. Odzież taka jednak nie zawsze była kupowana przez pracowników. Stąd też zdecydowana większość pracodawców decyduje się na samodzielny zakup odzieży ochronnej lub roboczej dla swoich pracowników. Jest to dla nich najlepsze wyjście, ponieważ mają pewność, że pracownik został zaopatrzony w odpowiednią odzież roboczą.